In de eerste wedstrijd deed één team van Clias, uit de recreatieve wedstrijdgroep, mee. Laura, Melissa, Fenna, Giullietta, Larochette en Elynn kwamen uit in niveau 6. Ze begonnen hun wedstrijd met het toestel vloer. Hier wisten ze het tweede, vijfde en zesde cijfer te behalen. Sprong leverde het vierde, zevende en negende cijfer op. Op brug legende ze beslag op het vierde, zevende en negende cijfer. Tot slot op balk wisten ze het tiende, elfde en veertiende cijfer te behalen. Voor ieder toestel werden de scores van de beste drie turnsters opgeteld en dit bleek voor dit team genoeg voor een Bronzen medaille.

Ook in de tweede wedstrijd kwamen onze turnsters in de baan. Dit keer 4 dames van de selectie. Marit D wist door overtuigend te turnen een mooie artistieke vloeroefening neer te zetten. Dit leverde haar op dit onderdeel een eerste cijfer op. Met het toestel balk was ze deze wedstrijd geen vrienden en moest drie vallen incasseren. Silke lukte het om slechts eenmaal onvrijwillig de balk te hoeven verlaten. Voor het onderdeel sprong had ze haar springbenen weer meegenomen en behaalde hiervoor het zevende cijfer. Op sprong behaalde Alicia het eerste cijfer. Isabel deed dit op de evenwichtsbalk.

Deze individuele cijfers zorgden er voor dat het team met maar liefst een verschil van 3,5 punt op de hoogste trede van het podium plaats mochten nemen. Zij kregen allen een gouden medaille om gehangen. De individuele scores gingen tussen Alicia en Isabel. Alicia mocht nogmaals plaatsnemen op de eerste plaats met naast zich op de tweede plaats Isabel.

In de derde wedstrijdronde deden beide teams niveau 7 van de recreatieve wedstrijdgroep mee.
In baan 1 werd het team gevormd door Danique, Sophie, Denise, Norah, Lyenne en Marith. Bij sprong legden ze beslag op het tweede, vijfde en zevende cijfer. Brug was goed voor het eerste, tweede en derde cijfer. De balk bracht het vijfde, zesde en elfde cijfer op. Tot slot op het toestel vloer wisten ze het eerste, tweede en vierde cijfer te bemachtigen. Scores die opgeteld hebben gezorgd voor het team Goud met maar liefst 1,05 punt verschil met het team wat in baan 1 op de tweede plaats eindigde.
In baan 2 kwamen Meike, Djimayra, Karlijn, Rishaya, Tess en Julia in actie. Sprong leverde hun het elfde, vijftiende en zeventiende cijfer op. Brug werd beloont met een vijfde, elfde en achttiende cijfer. Dit team deed goede zaken op de evenwichtsbalk waar ze een eerste, tweede en derde cijfer wisten te behalen. Tot slot leverde vloer een elfde, twaalfde en veertiende op. Met slechts een verschil van 0,131 punt waren de behaalde resultaten goed voor een bronzen medaille.