Turnen

Binnen onze vereniging hebben we meerdere turngroepen vanaf de basisschoolleeftijd tot en met jong volwassenen.
Voor het seizoen 2022 – 2023 zitten alle turngroepen vol en is er geen plek voor nieuwe leden.

turnen bij sv clias

Turnen is een populaire sport en veel kinderen dromen van een turncarrière. Het liefste natuurlijk eentje zoals de tweeling Lieke en Sanne Wevers of Epke Zonderland. Daarom bieden wij op 5 verschillende niveaus turnen aan. Van Basis Turnen tot en met de Turnselectie. Zomaar in één van deze groepen starten is vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk, tenzij uw kind al ervaring heeft opgedaan bij een andere turnvereniging. Turnen is een selectie sport. Kinderen die graag willen gaan turnen kunnen bij ons instromen na de testtraining te hebben gevolgd. Deze testtraining organiseren wij wanneer er voldoende plek is in onze groepen aan het begin van het seizoen in augustus of september.

basis turnen

De eerste stap voor kinderen die graag willen turnen maar hier nog geen ervaring mee hebben is de basisgroep. Tijdens deze les leren kinderen lopen over de gymbanken terwijl ze op de grond staan, een koprol maken op de mat en later op de gymbank, springen in de minitrampoline en netjes landen op de valmat die achter de minitrampoline ligt en koppeltje duikelen aan de rekstok. Daarnaast komen kracht en lenigheid aan de orde, beide essentieel voor de turnsport.

De trainster begeleid en beoordeeld de kinderen en houdt hierbij rekening met de veiligheid. Zo kan het zijn dat na een bepaalde periode er geadviseerd wordt om na te denken over het lidmaatschap, of doorgaan wel verstandig is. Maar ook doorstromen naar bijvoorbeeld de onderbouwgroep of recreatief turnen zou een optie kunnen zijn.

De basis turngroep heeft 1 keer per week les. 
Wij verwachten dat er per les minimaal van 2 kinderen een ouder helpt met op- en afbouwen van de benodigde turntoestellen. Deze vrijwilligers mogen dan ook blijven kijken tijdens de les.

Recreatief turnen

Beschikt uw kind over voldoende basis en is hij/zij toe aan meer uitdaging dan kan ze vanuit Basis Turnen doorstromen naar Recreatief Turnen. In deze groep zitten jongens en meiden vanaf ongeveer 9 jaar. Tijdens de lessen leren ze losse turnelementen op en aan alle turntoestellen. Zoals een koprol, radslag of handstand op de balk. Salto’s en overslagen bij het onderdeel sprong. Ophurken en doorspringen naar de hoge legger van de brug. Ook de specifieke herentoestellen kunnen voorbij komen tijdens de lessen. De kinderen worden steeds verder uitgedaagd. Deze groep doet niet mee met officiële KNGU wedstrijden. Meedoen aan eventuele onderlinge wedstrijden en demonstraties georganiseerd door de vereniging behoort wel tot de mogelijkheden. De trainsters zal dit op tijd met de leden bespreken.

Indien uw kind graag mee zou willen aan officiële wedstrijden op recreatief niveau en de trainster denkt dat zij dit niveau en de intensievere trainingen aan kan is het mogelijk om door te stromen naar de recreatieve wedstrijdgroep.

Recreatief Turnen heeft 1 keer per week 1,5 uur les. 

onderbouw turnen

Kinderen van 7, 8 en 9 jaar die over een natuurlijke aanleg beschikken voor de turnsport kunnen geselecteerd worden voor de Onderbouwgroep. In deze groep worden kinderen opgeleid om uiteindelijk,  wanneer zij de leeftijd bereiken van 10 jaar, wedstrijden te gaan turnen.

In de Onderbouwgroep leren kinderen losse turnelementen op en aan de 4 turntoestellen sprong, brug, balk en vloer. In het laatste jaar, wanneer het kind 9 jaar is/wordt en soms ook al eerder wordt er beoordeeld welke vervolggroep het beste past bij uw kind. Na een gesprek tussen de trainers van de verschillende groepen zal de trainer met u en uw kind bespreken wat de vervolgstap of stappen kunnen zijn. Blijkt dit de wedstrijdgroep of de selectie een te zijn dan zullen er afspraken gemaakt worden over een proefperiode in deze vervolggroep. Wil of kan uw kind (nog) geen wedstrijden turnen dan kan ze doorstromen naar de recreatieve turngroep.

De onderbouwgroep turnt in het begin 1 keer per week 2 uur.
Wij verwachten dat er per les minimaal van 2 kinderen een ouder helpt met op- en afbouwen van de benodigde turntoestellen.

Recreatieve Wedstrijdgroep

Meiden die mee willen en kunnen doen aan wedstrijden op recreatief niveau (KNGU middenbouw niveau 6 en 7 en bovenbouw supplementen G en H) kunnen vanuit de onderbouwgroep of de recreatieve groep doorstromen naar deze wedstrijdgroep. In plaats van losse elementen op en aan de turntoestellen leren ze deze samen te voegen tot een aaneengesloten oefening om deze vervolgens tijdens de wedstrijden te tonen aan de jury. Vanuit de recreatieve wedstrijdgroep is het mogelijk om door te stromen naar de selectie. Afhankelijk van de resultaten tijdens de wedstrijden op het hoogste recreatieve niveau (middenbouw niveau 6 en bovenbouw supplement G) en de inzet tijdens de trainingen kunnen de trainers in onderling overleg besluiten om een turnster uit te nodigen voor een proefperiode bij de selectie.

Tijdens de trainingen wordt er meer verwacht van de turnsters. Ze trainen zelfstandiger en zijn serieus gericht op de wedstrijden aan het trainen. Naast deze trainingen in de Wildervanckhal wordt er ook gedurende het seizoen ook getraind in een turnhal voor extra ervaring en om te ervaren hoe het is om op een vierkante vloer te turnen.

Tijdens de wedstrijden dragen alle turnsters het mouwloze door KV Leotards ontworpen wedstrijdpakje eventueel met een effen zwart kort turnbroekje zonder versieringen. Daarnaast zijn zwarte enkelsokjes zonder naam en een zwarte legging verplicht. De kosten van dit pakje (en broekje), legging en enkelsokjes zijn voor rekening van de turnster (of haar ouders). SV Clias zorgt dat de turnsters een clubtrainingsjack ontvangen om tijdens de wedstrijd te dragen.

De recreatieve wedstrijdgroep traint 2 keer per week 2 uur, in totaal 4 uur. 

Turnselectie

Turnsters die mee willen en kunnen doen aan KNGU wedstrijden in de Middenbouw niveau 3, 4 of 5 en Bovenbouw turnsters in de supplementen D, E en F zijn geselecteerd voor onze selectie.  Samen met de trainsters maken zijn hun eigen oefeningen met verplichte en vrije keuze elementen horende bij het niveau waarin ze uitkomen. Er wordt hard en zelfstandig getraind. Turnsters uit de recreatieve wedstrijdgroep of de onderbouwgroep kunnen geselecteerd worden voor de selectie. Turnsters die vanuit een andere vereniging door bijvoorbeeld een verhuizing lid willen worden kunnen, wanneer er plek is, instromen mits zij wedstrijdervaring hebben in één van de niveaus welke wij hebben in de selectie.

De trainingen vinden plaats in de Wildervanckhal. Daarnaast gaat de selectie ieder seizoen op trainingskamp en enkele keren naar een turnhal om de wedstrijdoefeningen op de vierkante vloer te kunnen trainen. Dit omdat wij zelf niet over een vierkante vloer beschikken.

Selectieturnsters turnen hun wedstrijden in het door KV Leotards ontworpen lange mouw wedstrijdpakje met daaroverheen eventueel het bijpassende effen zwarte broekje. Daarnaast dragen zij tijdens wedstrijden een zwarte lange legging en zwarte enkelsokjes zonder naam. De kosten hiervan zijn voor rekening van de turnster (of haar ouders) SV Clias zorgt voor het verenigingstrainingsjack welke zij lenen.

De selectie traint 3 keer per week 3 uur, in totaal 9 uur.

 

Home

Contact

Colofoon

Privacy

© 2020 SV Clias