Op zaterdag 13 mei werden de provinciale kampioenschappen turnen dames georganiseerd in Stadskanaal. Leden van onze Recreatieve Wedstrijdgroep en Turnselectie hadden zich in de beide voorwedstrijden geplaatst. Daardoor deden er maar liefst 23 turnsters verdeeld over 7 van de 8 niveaus namens SV Clias mee. In vier van deze niveaus werd een Clias turnster Gronings kampioen.

Niveau 7

Middenbouw turnsters, uit de recreatieve wedstrijdgroep, Denise, Marith, Danique, Lyenne, Tess en Meike hadden zich geplaatst voor het kampioenschap in niveau 7. Voor hun was dit hun allereerste wedstrijdseizoen.
Denise wist op de toestellen sprong en balk het eerste cijfer te behalen wat haar uiteindelijk de vijfde plek in het kampioenschap opleverde. Marith werd tiende en behaalde op vloer het derde cijfer. Danique wist op vloer het achtste cijfer te behalen en werd vijftiende. Lyenne werd achttiende en behaalde op sprong het tiende cijfer. Tess volgde haar op de negentiende plaats met het elfde cijfer voor brug. Meike werd vierde op sprong en tweeentwintigste in het klassement.

Niveau 6

Voor niveau 6 wisten Giulietta en Larochette zich niet direct te plaatsen. Ze stonden eerste en tweede reserve voor deelname aan het kampioenschap. Een fijne verrassing toen de indeling ongeveer een week voor het kampioenschap online verscheen. Doordat er turnsters uitvielen mochten zij toch deelnemen. Dit deden ze verdienstelijk. Giulietta werd dertiende met een achtste cijfer voor brug. Larochette werd met een zevende cijfer voor sprong uiteindelijk zevenentwintigste. Voor beide dames het laatste jaar in de middenbouw. Volgend seizoen zullen zij de overstap maken naar de bovenbouw.

Niveau 5

Selectieturnsters Fieke, Rosa Lynn en Jill namen deel in niveau 5. Rosa Lynn en Jill turnden hun eerste wedstrijdseizoen. Fieke had haar dag niet en werd vijfentwintigste met het vijftiende cijfer voor brug. Jill trok haar stijgende lijn van het seizoen door en werd negende met een derde cijfer voor balk.
Rosa Lynn wist haar beide eerste plaatsen tijdens de voorwedstrijden te evenaren en werd kampioen in niveau 5. Hiermee volgt zij Ellen, die vorig jaar in dit niveau kampioen werd, op. Voor zowel brug als vloer behaalde ze het eerste cijfer en op balk het tweede cijfer. Met een voorsprong van 1,65 punt werd ze eerste en ontving een gouden medaille.

Niveau 4

Het gehele team niveau 4 had zich weten te plaatsen voor deelname aan het kampioenschap. Ellen nam geblesseerd deel aan de wedstrijd. Zij wist desondanks met het vijfde cijfer voor vloer de vijftiende plaats te behalen. Jealey behaalde, ondanks dat zij ziek was, de twaalfde plaats met een tweede cijfer voor brug. Vijfde werd Sterre met een eerste cijfer op brug en het vijfde cijfer voor haar sprong. Bella volgde Feline op als kampioen van Groningen in niveau 4. Ze deed dit met een eerste cijfer voor balk, het tweede cijfer voor vloer, een derde cijfer voor brug en het zevende cijfer voor haar sprong. Haar voorsprong op de nummer twee van het kampioenschap bedroeg 1,4 punt.

Supplement G

Jeugd turnsters Marit Deekens, Isabel en Alicia kwamen uit in Supplement G. Het drietal bleek dominant te zijn op balk. Alicia en Isabel behaalden een gedeelde eerste cijfer waardoor Marit die hen volgde het derde cijfer voor dit toestel ontving. Dit leverde voor haar uiteindelijk een zesde plaats op. Isabel werd met slechts een verschil van 0,068 punten vijfde met voor het toestel brug het tweede cijfer.
Alicia wist haar dominantie tijdens de voorwedstrijden te continueren en werd kampioen. Zij behaalde zowel voor balk als sprong het eerste cijfer. Over alle vier de toestellen behaalde ze 44,017 punten, 1,551 punten meer dan de nummer twee. Met deze prestatie weet ze dat ze volgend jaar zal moeten promoveren naar Supplement F.

Supplement F

Lieke en Noa, jeugd turnsters, wisten zich beide te plaatsen voor deelname aan het kampioenschap. Teamgenoot Marit Veenstra, junior turnster, stond eerste reserve en zodoende niet op de deelnemerslijst. Zij was aanwezig om de trainers te assisteren en had voor de zekerheid haar wedstrijdpakje meegenomen. Vlak voor de start van de wedstrijd hoorde ze tot grote vreugde dat ze toch kon deelnemen.
De wedstrijd begon voor de jeugd turnsters op brug en Marit startte op balk. Lieke mocht het spits afbijten op brug. Bij haar afsprong kwam zij lelijk ten val en werd de wedstrijd tijdelijk onderbroken. Direct hierna moest Noa haar brugoefening turnen. Tijdens de onderbreking turnde Marit haar balkoefening. Beide teamgenoten turnden met de schrik in de benen desondanks keurige oefeningen. Lieke besloot de wedstrijd toch af te maken. Zij werd tiende met het derde cijfer op balk en moest ook op het onderdeel vloer nog een val incasseren. Noa werd dertiende met een vijfde cijfer voor haar nette balkoefening. Invalster Marit wist elfde te worden met het negende cijfer voor balk en sprong.

Supplement E

Jeugd turnster Feline en junior Roos namen deel aan het kampioenschap in Supplement E. Bij de jeugd werd Féline vijfde met het eerste cijfer op balk. Bruins liet gedurende het seizoen een mooie stijgende lijn zien en verbeterde telkens haar puntentotalen.
Roos werd tijdens beide voorwedstrijden telkens eerste en herhaalde dit tijdens het kampioenschap door Gronings kampioen te worden bij de junioren Supplement E. Ze behaalde een mooi eerste cijfer op balk. Ook voor Roos geldt dat zij met het behalen van het kampioenschap het volgende seizoen zal moeten promoveren.

Voor de middenbouwturnsters zit de competitie van seizoen 2022 – 2023 er op. Zij werken toe naar het nieuwe seizoen en de jubileumshow welke SV Clias 1 juli aanstaande zal geven. De club bestaat dit jaar 140 jaar en dat moet gevierd worden.
De bovenbouwturnsters wacht nog één wedstrijd. De provinciale kampioenschappen per toestel. Wie welk toestel zal turnen is op dit moment nog niet bekend.