lidmaatschap

U bent samen met uw kind van harte welkom bij SV Clias. Indien jullie de sfeer willen proeven en kennis willen maken met de gymsport, dan kunt u / kan uw kind gratis proeflessen volgen. Wij hopen uiteraard dat uw kind de proeflessen leuk vindt en lid wil worden.

Lidmaatschap

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden omtrent bestaande of nieuwe lidmaatschappen.
Lid worden
Vragen en of wijzigingen lidmaatschap
Contributie inclusief informatie KNGU lidmaatschap
Wilt u weten op welke dagen, tijden en in welke zaal de lessen worden gegeven ga dan naar het “lesrooster“.

Lid worden

Zijn de proeflessen goed bevallen? Dan kunt uw kind inschrijven bij SV Clias door het downloaden van het inschrijfformulier via onderstaande button. Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u ingescand mailen of geprint de volgende les bij de trainer inleveren.
Mail:
aanmeldenleden.svclias@gmail.com

Vragen / wijzigingen lidmaatschap?

Heeft u vragen over het lidmaatschap? Of wilt u een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld omdat uw kind meer of minder uren gaat trainen? Stuur dan een mail naar: 
aanmeldenleden.svclias@gmail.com

Contributie

Nieuwsgierig naar de lidmaatschapskosten (contributie)? Hieronder staat een overzicht.

Het inschrijfgeld bedraag € 10,00 eenmalig en wordt geïncasseerd bij de eerste contributieperiode. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. Hieronder treft u per sport de kosten aan. Dit is exclusief de bondscontributie, eventuele wedstrijdgelden, externe trainingen en activiteiten.

 

KNGU bondscontributie

Aan het lidmaatschap van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn kosten verbonden in de vorm van een bondscontributie voor alle sporters, kader- en bestuursleden en ereleden van de bij de KNGU aangesloten Gymsportaanbieders zoals SV Clias.
De KNGU heft bondscontributie per lid en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen.  In de meeste gevallen is er sprake van een flexibel lid tot 16 jaar of een flexibel lid van 16 jaar en ouder.
De bondscontributie wijzigt ieder jaar en wordt per jaar geïncasseerd door SV Clias. Leden worden hiervan op de hoogte gebracht.

KNGU wedstrijdgelden

Om mee te kunnen doen met KNGU wedstrijden, betaal je wedstrijdgeld. Dit wordt separaat van de contributies geïnd via de automatische incasso. De wedstrijdgelden zijn afhankelijk van het type sport en het niveau. Aangezien de deelnemers al in de loop van het seizoen opgegeven worden en een inschrijving niet ongedaan gemaakt kan worden, zal het wedstrijdgeld altijd afgeschreven worden, ook al kan een turn(st)er door omstandigheden niet meedoen. De hoogte van de wedstrijdgelden verschilt per seizoen. Alle wedstrijdleden worden hiervan op de hoogte gebracht.

KNGU verzekeringen

Alle leden van de KNGU zijn op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen.

De KNGU heeft besloten de advisering en schadeafhandeling vanuit de KNGU in handen te geven van een nieuwe intermediair. Vanaf heden is Meijers Assurantiën aangetrokken als contactpersoon voor het verzekeringspakket via KNGU. SV Clias zal in het geval van vragen over de verzekeringen alsmede lopende aansprakelijkheidsschades en nieuwe schademeldingen contact opnemen met Meijers.

Om inzage te geven over de dekking van de verzekeringen, kun je de verschillende polissen vinden via onderstaande knoppen:

Home

Contact

Colofoon

Privacy

© 2021 SV Clias