Ongeveer 3 maanden geleden zijn Tineke Steenbergen, Lotte Smid, Marit Veenstra, Defne Kilincoglu, Jezlyn Meppelder, Marit Veen en Lieke Koopmans gestart met de opleiding Gymnastiek Assistent Leider niveau 2. Afgelopen zaterdag zijn ze allemaal met glans geslaagd voor hun theorie en praktijkexamens.

Alle trainsters niveau 2 turnen zelf of hebben geturnd.
Lieke (links), Jezlyn (2de van links), Marit (2de van rechts), Marit (midden) turnen bij onze A-selectie. Defne (rechts) is een oud turnsters van onze selectie en Tineke (onder) heeft in haar jeugd ook altijd op selectie niveau geturnd. Een ervaren team die goed weten wat ze doen en hoe ze dit moeten doen.

Lotte (2de van links) heeft jaren geturnd bij onze Rhönradgroep op nationaal niveau en is nu mede verantwoordelijk voor de Rhönrad groep.

Tijdens deze afgelopen 3 maanden hebben de dames vele opdrachten moeten maken die door trainster Jessie zijn beoordeeld, een hele klus die ze met veel plezier heeft gedaan. Dat konden de assistenten niet zomaar voorbij laten gaan en daarom hebben ze Jessie hier voor bedankt met een Wellness bon en een reep chocola tijdens de allerlaatste trainingen voor de vakantie.
Maar ook alle turnsters van de groepen Recreatief, Basis en Wedstrijdturnen werden niet vergeten. Velen zijn mee geweest naar de lesdagen in Veendam en/of Foxhol. Ook tijdens het praktijkexamen waren ze van de partij. Ouders ook jullie bedankt voor het vertrouwen in onze assistenten dat jullie, jullie kinderen aan hun lessen en examen hebben toevertrouwd.

Zonder jullie was het niet gelukt om deze dames in deze drukke tijd op te leiden tot de fantastische trainsters niveau 2 die zij nu zijn.
Vier van hen zaten zelf nog midden in hun wedstrijdseizoen. Toetsweken en om niet te vergeten ook nog de Jubileumshow.
HULDE aan jullie allemaal en graag tot na de zomervakantie.