Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

De vereniging is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat, voor sporters, ouders/verzorgers en train(st)ers. Om dit te waarborgen is in augustus 2014 het veiligheidsbeleid opgesteld. Dit beleid bevat de aspecten sociale veiligheid, fysieke veiligheid en sportieve veiligheid.
Aanvullend op het veiligheidsbeleid is de klachtenregeling en de ongevallenprocedure beschreven.

Het bestuur draagt op een verantwoordelijke wijze zorg voor de sociale veiligheid van haar sporters. Dit doet zij door het veiligheidsbeleid te handhaven, procedures te schrijven en dit naar beste weten na te leven. Het bestuur is ontvankelijk voor input van haar leden en trainers inzake het veiligheidsbeleid zoals hier omschreven.

Het naleven van de geschreven en ongeschreven regels die bij de sport horen creëert samen het draagvlak voor normen en waarden in de omgang die verwacht worden van sporters, trainers, ouders, bestuursleden en andere betrokkenen bij de vereniging.

Er is getracht om zoveel mogelijk rekening te houden met de invloeden die er zijn op veiligheid en veiligheidsbeleving van sporters, trainers en ouders.
Het veiligheidsbeleid kan worden bijgesteld door veranderende omstandigheden, of voortschrijdend inzicht in bestaande procedures.

Bestuur S.V. Clias

Wildervank, augustus 2014

Hieronder vind u de link naar het volledige veiligheidsbeleid:

Veiligheidsbeleid